FABLOK S.A.

Aparatura układu hamulcowego

    Aparatura hamulcowa to grupa wyrobów przeznaczonych do układów sterujących hamulców pojazdów szynowych. Są to główne urządzenia służące do sterowania hamulcami pneumatycznymi wagonów, lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych.

     W zakresie wagonów towarowych Fablok oferuje kompletne układy hamulca pneumatycznego (hamulce typów O-GP i O-GP-A) oraz nastawiacze skoku klocków hamulcowych.

    Dla lokomotyw ofertę Fabloku stanowią: główne zawory maszynisty, dodatkowe zawory maszynisty, zawory elektropneumatyczne, zawory redukcyjne, przekładniki ciśnienia.

Zawory rozrządcze do wagonów
1.Zawór rozrządczy       
ESt3f
H1E1e
2.
Zawór rozrządczyESt3f/HBG300H1E01
3.Zawór rozrządczyESt3f/AL2bH1E2b
4.Zawór rozrządczyESt3f/AL2cH1E2c
5.Zawór rozrządczyESt3f/HBG300/AL2bH1E02
6.Zawór rozrządczyESt3f/HBG300/AL2cH1E02c
7.Zawór rozrządczyH1E02cH1E3a, H1E3aN
8.Zawór rozrządczyESt4f/HBG300H1E03, H1E03N
9.Zawór rozrządczyESt4f/REL2/EV30H1E4c, H1E4cN
10.Zawór rozrządczyESt4f/REL2/EV3
H1E4d, H1E4dN
11.Zawór rozrządczyESt4f/HBG300/REL2/EV3H1E04, H1E04N
12.Zawór rozrządczy
ESt4f/REL2/ELS410H1E41a
13.Zawór rozrządczyESt4f/REL2/EV3/ML1H1E42a
14. 
Zawór rozrządczy
ESt4f/REL2/EV3/ELS105H1E43b

Uwagi:
    Wszystkie typy wykonywane są w wariantach dostosowanych do konkretnej wielkości cylindra hamulcowego i pojemności zbiorników - dane te należy podać w zamówieniu

Wsporniki zaworów rozrządczych - wersje dotychczasowe
Wsporniki zaworów rozrządczych - zmodernizowane

© Copyright 2009 :: "FABLOK" S.A. :: by INTER-MS ::