FABLOK S.A.

Kalendarium

22 maja 1919 Zatwierdzenie przez Ministra Przemysłu i Handlu i Ministra Skarbu statutu spółki pod nazwą "Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A."

6 czerwca 1920 Podpisanie umowy z rządem na dostawę 1200 lokomotyw w ciągu 10 lat. Zmiana nazwy na "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Zakłady w Chrzanowie".

1921 - 1924 Budowa wydziałów: montażowego, mechanicznego i kuźni.

7 kwietnia 1924 Przekazanie Polskim Kolejom Państwowym pierwszego wyprodukowanego parowozu towarowego serii Tr 21 z tendrem 3-osiowym.

5 listopada 1925 Wykonanie 100-go parowozu.

23 stycznia 1926 Pierwszy parowóz osobowy dla PKP (seria Os 24).

Grudzień 1926 Powstanie Towarzystwa Sportowego "Fablok".

9 czerwca 1927 Wykonanie 200-go parowozu (pierwszy parowóz z serii Ty 23).

5 października 1927 Wizyta prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego.

20 października 1928 Wykonanie 300-go parowozu.

31 grudnia 1928 Pierwszy parowóz serii Ok 22.

18 czerwca 1930 Wykonanie 400-go parowozu.

15 czerwca 1931 Pierwszy parowóz eksportowy dla Bułgarskich Kolei Państwowych.

11 lipca 1931 Pierwszy parowóz wąskotorowy dla Łotewskich Kolei Państwowych.

27 lutego 1932 Uroczystość z okazji wykonania 500-go parowozu, jednego z 12 parowozów typu 141 CFM dla Towarzystwa Kolei Francuskich w Maroku.

1932 Rozpoczęcie produkcji parowozu pospiesznego Pt 31 o mocy 2000 KM i prędkości max 110 km/h całkowicie samodzielnie opracowanego przez zespół konstruktorów kierowany przez inż. Kazimierza Zembrzuskiego.

3 października 1932 Przekazanie Kopalni Węgla "Brzeszcze" pierwszej lokomotywy dołowej, wąskotorowej, 2-osiowej, typu 2DK.

1935 - 1936 Wykonanie 5 normalnotorowych, 4-osiowych lokomotyw elektrycznych EL 100 na licencji zakładów Metropolitan Vickers, eksploatowanych w warszawskim węźle kolejowym.

1936 Wykonanie dla PKP 5 wagonów motorowych o mocy 250 KM, tzw. "lux-torped", obsługujących linie Kraków - Warszawa i Kraków Zakopane, jako luksusowe pociągi ekspresowe.

1937 Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu za parowóz Pm 36, przeznaczony do prowadzenia pociągów pospiesznych o masie 300 ton z prędkością 140 km/h.

1930 - 1939 Eksport 70 parowozów w 6 typach do Bułgarii, Łotwy, Maroka i ZSRR.

1932 - 1939 Wykonanie 73 lokomotyw spalinowych normalno- i wąskotorowych o mocy od 40 do 250 KM dla kolejnictwa, przemysłu i górnictwa.

1939 - 1945 W czasie II wojny światowej przynależność przedsiębiorstwa do zjednoczenia niemieckich fabryk lokomotyw (Deutsche Lokomotiv - Vereinigung). Produkcja parowozów wąskotorowych o mocy 75 KM oraz parowozów towarowych R44 i R52.

21 lutego 1945 Zbudowanie pierwszego po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej parowozu serii Ty 42 dla DOKP Kraków.

21 czerwca 1947 Przejęcie przedsiębiorstwa na własność państwa.

15 września 1948 Wejście fabryki w skład Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego TASKO w Poznaniu.

1945 - 1963 Wykonanie 1565 parowozów normalnotorowych (w tym 216 na eksport) osobowych, pospiesznych, towarowych i przemysłowych. Typy parowozów: Ty 42; Ty45; Ol 49; Pt 47; Tkt 48; WP; Tkh 49; "Śląsk"; IU; "Baziel".
Eksport: Albania, Rumunia, Węgry, Korea, Chiny, Wietnam, Indie.

1947 - 1959 Wykonanie 2015 parowozów wąskotorowych (w tym 972 na eksport) typu: "Ryś"; "Las"; "Hutnik"; Px 48 / Px 49; Kp 4; "Baziel"; Tw 47 / Tw 53; "Saranowo".
Eksport: Bułgaria, Jugosławia, ZSRR, Albania, Rumunia, Chiny.

23 kwietnia 1959 Uroczystości 35-lecia uruchomienia produkcji lokomotyw połączone z wykonaniem 5-tysięcznej lokomotywy. Był to jeden z 30 parowozów pospiesznych typu WP o mocy 1800 KM, na tor o szerokości 1676 mm dla Indyjskich Kolei Państwowych.

1948 - 1993 Wykonano łącznie 5402 lokomotywy spalinowe o mocy od 40 do 1200 KM, w tym 37 na eksport do Maroka.
Typy lokomotyw: Ls-40; Ls-60; Ls-75; Ls-150; WLs-150; Ls-300; Ls-750H; 401Da; 6D; 101D; 411D.

1962 Uruchomienie produkcji przekładni tramwajowych.

1963 Zakończenie produkcji parowozów.

1963 Uruchomienie produkcji lokomotyw spalinowych Ls-800/6D o mocy 800 KM z przekładnią elektryczną.

1961 - 1965 Uruchomienie produkcji aparatury hamulcowej systemu OERLIKON na podstawie licencji zakupionej w 1959r.

1963 Uruchomienie produkcji lokomotyw Ls-750, o mocy 750 KM z przekładnią hydrauliczną.

Maj 1968 Reaktywowanie Koła FABLOK Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

1968 - 1970 Zakup licencji i uruchomienie produkcji nastawiaczy klocków hamulcowych typu DRVA wg szwedzkiego systemu SAB.

1970 Uruchomienie produkcji lokomotyw Ls-800/101D z kotłem ogrzewczym, przeznaczonych do prowadzenia lekkich pociągów pasażerskich.

1971 Rozpoczęcie produkcji lokomotyw spalinowych Ls-350/401Da z przekładnią elektryczną.

1973 - 1975 Wykonanie 37 lokomotyw Ls-800/6D-M dla Maroka.

Marzec 1974 Order Sztandaru Pracy I klasy z okazji 50-lecia rozpoczęcia produkcji.
Uroczysty koncert w reżyserii Jerzego Michotka.

1975 Uruchomienie produkcji samojezdnych wozów wiertniczych dla górnictwa rud metali nieżelaznych.

1976 Rozpoczęcie produkcji lokomotyw spalinowych własnej konstrukcji typu 411D o mocy 1200 KM przeznaczonych dla PKP do ciężkich prac manewrowych.

1 września 1977 Poszerzenie profilu produkcyjnego i zmiana nazwy na "Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR-FABLOK". Przejęcie fabryki przez Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych BUMAR w Warszawie.

Grudzień 1977 Wykonanie prototypu i uruchomienie produkcji koparek mechanicznych typu KU-1207 o pojemności łyżki 1,2 m3.

16 października 1978 Wykonanie 2 prototypów podwozia PS-253 dla żurawi o udźwigu 25 ton. Rozpoczęcie produkcji podwozi na eksport do ZSRR.

1980 Uruchomienie produkcji żurawi drogowych DS-0253T o udźwigu 25 ton w oparciu o kooperację z Zakładem Budowy Żurawi w Nikopolu na Ukrainie (część obrotowa) i z Fabryką Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie (wysięgnik teleskopowy).

Czerwiec 1980 Złoty Medal na 52 Międzynarodowych Targach Poznańskich za żuraw Hydros T-253.

31 marca 1984 Uroczystości z okazji 60-lecia rozpoczęcia produkcji przez fabrykę.

1988 Uruchomienie produkcji żurawi DST-0281 o udźwigu 28 ton.

1990 Uruchomienie produkcji hydraulicznych wysięgników teleskopowych dla żurawi o udźwigu 28 ton.

1990 Rozpoczęcie produkcji platform transportowych o nośności od 1,5 do 10 ton.

Grudzień 1991 Przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

1993 Rozpoczęcie produkcji spawanych konstrukcji stalowych dla firmy niemieckiej

1994 Wykonanie prototypu żurawia drogowego DST-0285 o udźwigu 28 ton.
1994 Wykonanie 2 prototypowych samochodowych żurawi przenośnych POT-0321 o udźwigu 3,1 tony.

14 czerwca 1995 Parada starych parowozów na Dworcu Głównym w Warszawie z okazji 150-lecia kolei na ziemiach polskich. Paradę prowadził słynny parowóz pospieszny Pm 36, a w szyku znalazły się jeszcze dwie fablokowskie lokomotywy parowe Ok22 i Ty45.

Wrzesień 1995 Wejście spółki w skład VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego.

1996 Rozpoczęcie produkcji spawanych konstrukcji stalowych dla kolejnego potentata z rynku niemieckiego.

Kwiecień 1999 Otrzymanie Certyfikatu ISO 9001.

1999 Uruchomienie produkcji i sprzedaż zespołów spawanych do żurawi kołowych o udźwigu 40t dla niemieckiej firmy.

28 maja  1999 Uroczystości z okazji 80-lecia Fabloku z udziałem wicepremiera dr inż. Janusza Steinhoffa.

2000 Uruchomienie produkcji i sprzedaż pierwszych kompletów zespołów spawanych do żurawi kołowych o udźwigu 75t i 100t dla uznanej niemieckiej firmy.
Rozpoczęcie eksportu do Austrii spawanych dźwigarów do specjalistycznych wagonów towarowych.

12 września 2001 Podpisanie umowy o zawiązaniu Pracowniczej Spółki Akcyjnej "FABLOK" i rejestracja sądowa.

25 października 2001 Uruchomienie produkcji i sprzedaż pierwszych kompletów zespołów spawanych do żurawi kołowych o udźwigu 30t i 100t oraz zespołów do żurawia gąsienicowego  dla kolejnego niemieckiego potentata w produkcji żurawi .
Uzyskanie certyfikatu Association of American Railroads (AAR; Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich) upoważniającego do produkcji i dostaw osi lokomotywowych i wagonowych na rynek Ameryki Północnej.

Czerwiec 2002 Uzyskanie decyzji Podkomisji UIC o przedłużeniu homologacji zaworu rozrządczego ESt3f do 2010 roku.

5 marca 2003 Uzyskanie od SLV Saarbrücken "Zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do spawania pojazdów szynowych i elementów pojazdów szynowych".

21 marca 2003 Wizyta wicepremiera Jerzego Hausnera.

26 marca 2003 Wykupienie pakietu 60% akcji "Bumar-Fablok" S.A. przez "FABLOK" - Pracowniczą S.A. od VII NFI.

31 marca 2003 Przeniesienie własności akcji "Bumar-Fablok" S.A. do "FABLOK" - Pracownicza S.A.

Październik 2003 Rozpoczęcie współpracy kooperacyjnej w zakresie dostaw konstrukcji ram do cystern.

17 grudnia 2003 Podpisanie umowy ze spółką zależną PKP S.A. -LHS Sp. z o.o. w Zamościu, dotyczącej modernizacji w Fabloku 2 sztuk lokomotyw spalinowych ST 44, do obsługi linii hutniczej - szerokotorowej

Kwiecień 2004 wydanie monografii "Fablok w Chrzanowie"

Czerwiec 2004 jubileusz 85- lecia Spółki i 80 -lecia wyprodukowania pierwszego, całkowicie zbudowanego w Fabryce parowozu towarowego Tr21

18 marzec 2005  przekazanie do naszego klienta - Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu dwóch zmodernizowanych lokomotyw spalinowych ST-44 o mocy 3000 KM.  Lokomotywy te są najnowocześniejszymi i najmocniejszymi lokomotywami spalinowymi do przewozów liniowych na polskich torach.

Czerwiec 2006 uruchomienie produkcji zestawów kołowych dla wagonów towarowych z kołami monoblokowymi.

Listopad 2006
wyróżnienie w kategorii organizacje produkcyjne i usługowe w konkursie Małopolska Nagroda Jakości VIII Edycja 2006 pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Sierpień 2007 uzyskanie certyfikatów TSI dla wybranych składników interoperacyjności jednego z podsystemów transeuropejskiego systemu kolei. Certyfikacja zestawów kołowych.

Maj 2008 uzyskanie certyfikatów TSI dla wybranych składników interoperacyjności jednego z podsystemów transeuropejskiego systemu kolei. Certyfikacja składników aparatury hamulcowej.

Czerwiec 2008 uzyskanie certyfikatu UIC na moduł hamulcowy MBF-01A produkcji "Bumar-Fablok" S.A.

Wrzesień 2008 uzyskanie certyfikatów TSI dla wybranych składników interoperacyjności jednego z podsystemów transeuropejskiego systemu kolei. Certyfikacja nastawiacz klocków hamulcowych.

Luty 2008 wykupienie 25% akcji Bumar-Fablok S.A. od Skarbu Państwa.

Marzec 2009 połączenie Spółek - Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "Bumar-Fablok" S.A. oraz "FABLOK" PRACOWNICZA S.A.

Marzec 2009 przekazanie dla Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. pierwszej z 4-ech zmodernizowanych lokomotyw ST44 serii 3100

3  kwietnia 2009 zarejestrowanie Spółki Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce "Fablok" S.A.

18 marzec 2019 prawa własnościowe od syndyka masy upadłościowej nabywa P.P.H.U. Martech Plus Marcin Mistarz sp.j. 


© Copyright 2009 :: "FABLOK" S.A. :: by INTER-MS ::