Bocznica kolejowa

Po kilkunastu latach lokomotywy wróciły na Fablok. Prace manewrowe na bocznicy Martech Fablok.