Grupa Martech

GRUPA MARTECH jest sprawdzonym i rozpoznawalnym wytwórcą ognioszczelnych stacji transformatorowych, klap, zasuw, lokomotyw kopalnianych i specjalistycznego sprzętu elektrycznego używanego w górnictwie i elektrowniach cieplnych. 

Zakres naszej działalności obejmuje także profesjonalną renowację i modernizację sprzętu górniczego i energetycznego. Od 40 lat nasze Laboratorium jest uznawane za kompetentne do przeprowadzania kontroli i testów maszyn elektrycznych niskiego napięcia i ich zestawów.

Grupa składa się z ośmiu spółek: Martech-Plus Marcin Mistarz Sp.J., Energo-Mechanik Sp. z o.o., Centrum Badawczo – Rozwojowe ORAM Sp. z o.o., Raumag Janich – Systeme oraz Dampers Technology, „FABLOK” S.A., Plasma System S.A. i Elming Sp. z o.o.

Liderem Grupy jest Martech-Plus, który odpowiedzialny jest za eksport towarów i usług pozostałych firm wchodzących w skład Grupy. 

Przeciwwybuchowa aparatura energetyczna (ognioszczelne stacje transformatorowe), systemy oświetlenia przemysłowego.

Lokomotywy (elektryczne i spalinowe) wąskotorowe, przenośniki łańcuchowe, klapy i zawory.

Aparatura energetyczna, styczniki, przełączniki, retrofity

Wielkogabarytowe divertery, pokrywy,  klapy i zasuwy dla różnych gałęzi przemysłu.

Produkcja ogólnokolejowa,  zestawy kołowe i lokomotywy

Systemy zasilania i sterowania, produkcja podzespołów urządzeń elektrycznych do aparatury rozdzielczej