Kalendarium

22 maja 1919
Zatwierdzenie przez Ministra Przemysłu i Handlu i Ministra Skarbu statutu spółki pod nazwą „Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.”

6 czerwca 1920
Podpisanie umowy z rządem na dostawę 1200 lokomotyw w ciągu 10 lat. Zmiana nazwy na „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Zakłady w Chrzanowie”.

1921 – 1924
Budowa wydziałów: montażowego, mechanicznego i kuźni.

7 kwietnia 1924
Przekazanie Polskim Kolejom Państwowym pierwszego wyprodukowanego parowozu towarowego serii Tr 21 z tendrem 3-osiowym.

5 listopada 1925
Wykonanie 100-go parowozu.

23 stycznia 1926
Pierwszy parowóz osobowy dla PKP (seria Os 24).

Grudzień 1926
Powstanie Towarzystwa Sportowego „Fablok”.

9 czerwca 1927
Wykonanie 200-go parowozu (pierwszy parowóz z serii Ty 23).

5 października 1927
Wizyta prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego.

20 października 1928
Wykonanie 300-go parowozu.

31 grudnia 1928
Pierwszy parowóz serii Ok 22.

18 czerwca 1930
Wykonanie 400-go parowozu.

15 czerwca 1931
Pierwszy parowóz eksportowy dla Bułgarskich Kolei Państwowych.

11 lipca 1931
Pierwszy parowóz wąskotorowy dla Łotewskich Kolei Państwowych.

27 lutego 1932
Uroczystość z okazji wykonania 500-go parowozu, jednego z 12 parowozów typu 141 CFM dla Towarzystwa Kolei Francuskich w Maroku.

1932
Rozpoczęcie produkcji parowozu pospiesznego Pt 31 o mocy 2000 KM i prędkości max 110 km/h całkowicie samodzielnie opracowanego przez zespół konstruktorów kierowany przez inż. Kazimierza Zembrzuskiego.

3 października 1932
Przekazanie Kopalni Węgla „Brzeszcze” pierwszej lokomotywy dołowej, wąskotorowej, 2-osiowej, typu 2DK.

1935 – 1936
Wykonanie 5 normalnotorowych, 4-osiowych lokomotyw elektrycznych EL 100 na licencji zakładów Metropolitan Vickers, eksploatowanych w warszawskim węźle kolejowym.

1936
Wykonanie dla PKP 5 wagonów motorowych o mocy 250 KM, tzw. „lux-torped”, obsługujących linie Kraków – Warszawa i Kraków Zakopane, jako luksusowe pociągi ekspresowe.

1937
Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu za parowóz Pm 36, przeznaczony do prowadzenia pociągów pospiesznych o masie 300 ton z prędkością 140 km/h.

1930 – 1939
Eksport 70 parowozów w 6 typach do Bułgarii, Łotwy, Maroka i ZSRR.

1932 – 1939
Wykonanie 73 lokomotyw spalinowych normalno- i wąskotorowych o mocy od 40 do 250 KM dla kolejnictwa, przemysłu i górnictwa.

1939 – 1945
W czasie II wojny światowej przynależność przedsiębiorstwa do zjednoczenia niemieckich fabryk lokomotyw (Deutsche Lokomotiv – Vereinigung). Produkcja parowozów wąskotorowych o mocy 75 KM oraz parowozów towarowych R44 i R52.

21 lutego 1945
Zbudowanie pierwszego po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej parowozu serii Ty 42 dla DOKP Kraków.

21 czerwca 1947
Przejęcie przedsiębiorstwa na własność państwa.

15 września 1948
Wejście fabryki w skład Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego TASKO w Poznaniu.

1945 – 1963
Wykonanie 1565 parowozów normalnotorowych (w tym 216 na eksport) osobowych, pospiesznych, towarowych i przemysłowych. Typy parowozów: Ty 42; Ty45; Ol 49; Pt 47; Tkt 48; WP; Tkh 49; „Śląsk”; IU; „Baziel”. Eksport: Albania, Rumunia, Węgry, Korea, Chiny, Wietnam, Indie.

1947 – 1959
Wykonanie 2015 parowozów wąskotorowych (w tym 972 na eksport) typu: „Ryś”; „Las”; „Hutnik”; Px 48 / Px 49; Kp 4; „Baziel”; Tw 47 / Tw 53; Saranowo”. Eksport: Bułgaria, Jugosławia, ZSRR, Albania, Rumunia, Chiny.

23 kwietnia 1959
Uroczystości 35-lecia uruchomienia produkcji lokomotyw połączone z wykonaniem 5-tysięcznej lokomotywy. Był to jeden z 30 parowozów pospiesznych typu WP o mocy 1800 KM, na tor o szerokości 1676 mm dla Indyjskich Kolei Państwowych.

1948 – 1993
Wykonano łącznie 5402 lokomotywy spalinowe o mocy od 40 do 1200 KM, w tym 37 na eksport do Maroka. Typy lokomotyw: Ls-40; Ls-60; Ls-75; Ls-150; WLs-150; Ls-300; Ls-750H; 401Da; 6D; 101D; 411D.

1962
Uruchomienie produkcji przekładni tramwajowych.

1963
Zakończenie produkcji parowozów.

1963
Uruchomienie produkcji lokomotyw spalinowych Ls-800/6D o mocy 800 KM z przekładnią elektryczną.

1961 – 1965
Uruchomienie produkcji aparatury hamulcowej systemu OERLIKON na podstawie licencji zakupionej w 1959r.

1963
Uruchomienie produkcji lokomotyw Ls-750, o mocy 750 KM z przekładnią hydrauliczną.

Maj 1968
Reaktywowanie Koła FABLOK Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

1968 – 1970
Zakup licencji i uruchomienie produkcji nastawiaczy klocków hamulcowych typu DRVA wg szwedzkiego systemu SAB.

1970
Uruchomienie produkcji lokomotyw Ls-800/101D z kotłem ogrzewczym, przeznaczonych do prowadzenia lekkich pociągów pasażerskich.

1971
Rozpoczęcie produkcji lokomotyw spalinowych Ls-350/401Da z przekładnią elektryczną.

1973 – 1975
Wykonanie 37 lokomotyw Ls-800/6D-M dla Maroka.

Marzec 1974
Order Sztandaru Pracy I klasy z okazji 50-lecia rozpoczęcia produkcji. Uroczysty koncert w reżyserii Jerzego Michotka.

1975
Uruchomienie produkcji samojezdnych wozów wiertniczych dla górnictwa rud metali nieżelaznych.

1976
Rozpoczęcie produkcji lokomotyw spalinowych własnej konstrukcji typu 411D o mocy 1200 KM przeznaczonych dla PKP do ciężkich prac manewrowych.

1 września 1977
Poszerzenie profilu produkcyjnego i zmiana nazwy na „Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR-FABLOK”. Przejęcie fabryki przez Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych BUMAR w Warszawie.

Grudzień 1977
Wykonanie prototypu i uruchomienie produkcji koparek mechanicznych typu KU-1207 o pojemności łyżki 1,2 m3.

16 października 1978
Wykonanie 2 prototypów podwozia PS-253 dla żurawi o udźwigu 25 ton. Rozpoczęcie produkcji podwozi na eksport do ZSRR.

1980
Uruchomienie produkcji żurawi drogowych DS-0253T o udźwigu 25 ton w oparciu o kooperację z Zakładem Budowy Żurawi w Nikopolu na Ukrainie (część obrotowa) i z Fabryką Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie (wysięgnik teleskopowy).

Czerwiec 1980
Złoty Medal na 52 Międzynarodowych Targach Poznańskich za żuraw Hydros T-253.

31 marca 1984
Uroczystości z okazji 60-lecia rozpoczęcia produkcji przez fabrykę.

1988
Uruchomienie produkcji żurawi DST-0281 o udźwigu 28 ton.

1990
Uruchomienie produkcji hydraulicznych wysięgników teleskopowych dla żurawi o udźwigu 28 ton.

1990
Rozpoczęcie produkcji platform transportowych o nośności od 1,5 do 10 ton.

Grudzień 1991
Przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

1993
Rozpoczęcie produkcji spawanych konstrukcji stalowych dla firmy niemieckiej

1994
Wykonanie prototypu żurawia drogowego DST-0285 o udźwigu 28 ton.

1994
Wykonanie 2 prototypowych samochodowych żurawi przenośnych POT-0321 o udźwigu 3,1 tony.

14 czerwca 1995
Parada starych parowozów na Dworcu Głównym w Warszawie z okazji 150-lecia kolei na ziemiach polskich. Paradę prowadził słynny parowóz pospieszny Pm 36, a w szyku znalazły się jeszcze dwie fablokowskie lokomotywy parowe Ok22 i Ty45.

Wrzesień 1995
Wejście spółki w skład VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego.

1996
Rozpoczęcie produkcji spawanych konstrukcji stalowych dla kolejnego potentata z rynku niemieckiego.

Kwiecień 1999
Otrzymanie Certyfikatu ISO 9001.

1999
Uruchomienie produkcji i sprzedaż zespołów spawanych do żurawi kołowych o udźwigu 40t dla niemieckiej firmy.

28 maja 1999
Uroczystości z okazji 80-lecia Fabloku z udziałem wicepremiera dr inż. Janusza Steinhoffa.

2000
Uruchomienie produkcji i sprzedaż pierwszych kompletów zespołów spawanych do żurawi kołowych o udźwigu 75t i 100t dla uznanej niemieckiej firmy. Rozpoczęcie eksportu do Austrii spawanych dźwigarów do specjalistycznych wagonów towarowych.

12 września 2001
Podpisanie umowy o zawiązaniu Pracowniczej Spółki Akcyjnej „FABLOK” i rejestracja sądowa.

25 października 2001
Uruchomienie produkcji i sprzedaż pierwszych kompletów zespołów spawanych do żurawi kołowych o udźwigu 30t i 100t oraz zespołów do żurawia gąsienicowego dla kolejnego niemieckiego potentata w produkcji żurawi. Uzyskanie certyfikatu Association of American Railroads (AAR; Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich) upoważniającego do produkcji i dostaw osi lokomotywowych i wagonowych na rynek Ameryki Północnej.

Czerwiec 2002
Uzyskanie decyzji Podkomisji UIC o przedłużeniu homologacji zaworu rozrządczego ESt3f do 2010 roku.

5 marca 2003
Uzyskanie od SLV Saarbrücken „Zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do spawania pojazdów szynowych i elementów pojazdów szynowych”.

21 marca 2003
Wizyta wicepremiera Jerzego Hausnera.

26 marca 2003
Wykupienie pakietu 60% akcji „Bumar-Fablok” S.A. przez „FABLOK” – Pracowniczą S.A. od VII NFI.

31 marca 2003
Przeniesienie własności akcji „Bumar-Fablok” S.A. do „FABLOK” – Pracownicza S.A.

Październik 2003
Rozpoczęcie współpracy kooperacyjnej w zakresie dostaw konstrukcji ram do cystern.

17 grudnia 2003
Podpisanie umowy ze spółką zależną PKP S.A. -LHS Sp. z o.o. w Zamościu, dotyczącej modernizacji w Fabloku 2 sztuk lokomotyw spalinowych ST 44, do obsługi linii hutniczej – szerokotorowej

Kwiecień 2004
wydanie monografii „Fablok w Chrzanowie”

Czerwiec 2004
jubileusz 85- lecia Spółki i 80 -lecia wyprodukowania pierwszego, całkowicie zbudowanego w Fabryce parowozu towarowego Tr21

18 marzec 2005
przekazanie do naszego klienta – Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu dwóch zmodernizowanych lokomotyw spalinowych ST-44 o mocy 3000 KM. Lokomotywy te są najnowocześniejszymi i najmocniejszymi lokomotywami spalinowymi do przewozów liniowych na polskich torach.

Czerwiec 2006
uruchomienie produkcji zestawów kołowych dla wagonów towarowych z kołami monoblokowymi.

Listopad 2006
wyróżnienie w kategorii organizacje produkcyjne i usługowe w konkursie Małopolska Nagroda Jakości VIII Edycja 2006 pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Sierpień 2007
uzyskanie certyfikatów TSI dla wybranych składników interoperacyjności jednego z podsystemów transeuropejskiego systemu kolei. Certyfikacja zestawów kołowych.

Maj 2008
uzyskanie certyfikatów TSI dla wybranych składników interoperacyjności jednego z podsystemów transeuropejskiego systemu kolei. Certyfikacja składników aparatury hamulcowej.

Czerwiec 2008
uzyskanie certyfikatu UIC na moduł hamulcowy MBF-01A produkcji „Bumar-Fablok” S.A.

Wrzesień 2008
uzyskanie certyfikatów TSI dla wybranych składników interoperacyjności jednego z podsystemów transeuropejskiego systemu kolei. Certyfikacja nastawiacz klocków hamulcowych.

Luty 2008
wykupienie 25% akcji Bumar-Fablok S.A. od Skarbu Państwa.

Marzec 2009
połączenie Spółek – Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar-Fablok” S.A. oraz „FABLOK” PRACOWNICZA S.A.

Marzec 2009
przekazanie dla Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. pierwszej z 4-ech zmodernizowanych lokomotyw ST44 serii 3100

3 kwietnia 2009
zarejestrowanie Spółki Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce „Fablok” S.A.

18 marzec 2019
prawa własnościowe od syndyka masy upadłościowej nabywa P.P.H.U. Martech Plus Marcin Mistarz sp.j.