Transport-Kolejnictwo

Previous slide
Next slide

Rozszerzyliśmy ofertę o udostępnianie infrastruktury kolejowej – bocznicy wraz z terminalem przeładunkowym o powierzchni czynnej ok. 40 000 m2 na placach składowych oraz 20 000 m2 w halach i wiatach magazynowych w obiektach Fablok w Chrzanowie.

Dokumenty związane można pobrać w zakładce Regulamin RUB MF