Ważniejsze wyróżnienia Fablok​

1929 – Wielka Nagroda Państwowa.

1929 – Wielki Medal Złoty na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.

1929 – Dyplom Uznania na Targach Północnych w Wilnie.

1930 – Wielka Nagroda Państwowa.

1930 – Wielka Nagroda (Grand Prix) na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu.

1930 – Dyplom Honorowy na Międzynarodowej Wystawie w belgijskim Liége.

1937 – Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu za parowóz pospieszny Pm36.

1969 – Sztandar Przechodni Ministra Przemysłu Ciężkiego i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców za zdobycie I miejsca we
współzawodnictwie o najlepszy zakład w Zjednoczeniu TASKO.

1969 – Sztandar Przechodni Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych.

1969 – Dyplom za wybitne osiągnięcia w rozwoju techniki Młodych Mistrzów Techniki w regionie krakowskim od przewodniczących OW NOT, WRZZ i ZWZMS.

1970 – Sztandar Przechodni Ministra Przemysłu Ciężkiego i Przewodniczącego Związku Zawodowego Metalowców za I miejsce we współzawodnictwie międzyzakładowym w 1969r.

1971 – Sztandar Przechodni Ministra Przemysłu Ciężkiego i Przewodniczącego Związku Zawodowego Metalowców za I miejsce we współzawodnictwie za rok 1970 (na własność).

1974 – Order Sztandaru Pracy I klasy.

1976 – Dyplom Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych i Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców za zajęcie trzeciego miejsc w międzyzakładowym współzawodnictwie gospodarki materiałowej za 1975r. w przemyśle taboru kolejowego.

1976 – Dyplom Honorowej Odznaki za krzewienie idei solidarności z walczącym ludem Hiszpanii od Wojciecha Żukrowskiego – przewodniczącego Polskiego Komitetu Solidarności z Ludem Hiszpanii.

1976 – Złota Odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”.

1977 – Odznaka „Przyjaciel Szkoły” od CRZZ w dowód uznania za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu społecznej pomocy szkole w wychowaniu młodego pokolenia.

1980 – Złoty Medal dla żurawia HYDROS T-253 na 52. Międzynarodowych Targach Poznańskich.

1980 – Medal Zarządu Głównego PTTK „Za Pomoc i Współpracę”.

1988 – Dyplom Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów PRL i Przewodniczącego Państwowego Komitetu ZSRR do Spraw Nauki i Techniki za zdobycie I nagrody w konkursie na wybitne prace w dziedzinie nauki i techniki, wykonane wspólnie z organizacjami ZSRR we współpracy bezpośredniej.

2001 – Małopolska Nagroda Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

2002 – Dyplom „Lider Regionu Małopolski 2002” od Wojewody Małopolskiego, Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Redaktora Naczelnego „Gazety Krakowskiej”.

2002 – Dyplom „Partner Gminy Chrzanów 1998-2002 w dziedzinie kultury”.

2002 – Certyfikat wpisu do księgi nagród i wyróżnień Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie za działalność gospodarczą.

2003 – Złota statuetka z popiersiem Stanisława Staszica i tytuł „Złota Firma 2003 z rubinem” w III plebiscycie „Gazety Krakowskiej”.

2003 – Certyfikat dobroczynności za pomoc przy realizacji Programu „Zdążyć z Pomocą”.

2004 – Medal Zarządu Głównego LOK za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

2004– Nominacja do Nagrody Gospodarczej Wojewody Małopolskiego w kategorii „Eksporter”.

2004 – Akt nadania medalu „Za zasługi dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej”.

2005 – Nominacja do Nagrody Gospodarczej Wojewody Małopolskiego w kategorii „Eksporter”.

2005 – Przynależność firmy do elitarnego Klubu Gazel Biznesu – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

2005 – Małopolska Nagroda Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – wyróżnienie w kategorii organizacje produkcyjne.

2005 – Nagroda im. Ernesta Malinowskiego w kategorii najciekawszy wyrób i innowacja techniczna stosowana w kolejnictwie – za zmodernizowaną lokomotywę spalinową ST 44BF(typu ST44 3000) podczas MTK TRAKO 2005.

2006 – Małopolska Nagroda Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – wyróżnienie w kategorii organizacje produkcyjne.