Wykaz świadectw i uprawnień

lp.Jednostka nadająca uprawnienieNazwa uprawnieniaNr uprawnieniaData nadaniaZakres uprawnienia
1UDT Centralne Laboratorium Dozoru TechnicznegoŚwiadectwo Uznania Laboratorium Kontrolno-BadawczegoL-I-129/091998-10-12Uznanie stopnia I
2Placówka certyfikacyjna TUV Nord Cert. GmbH Langemarckstrasse 20 45 141 EssenCERTYFIKAT wprowadzenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań norm EN ISO 9001 : 2000 oraz PN-EN 9001-2001 od 199904100 9905941999-05-13Projektowania, wytwarzanie i dostarczanie: wyrobów, podzespołów i systemów hamulcowych dla taboru szynowego, konstrukcji spawanych, odkuwek, podzespołów urządzeń mechanicznych, systemów transportu specjalistycznego oraz serwis, modernizacja i naprawy maszyn budowlanych lokomotyw spalinowych.
3RZECZPOSPOLITA POLSKA Główny Inspektor KolejnictwaŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/99/00391999-10-05Lokomotywa spalinowa typu 6D i 6Da z odmianami 101D i 6Da
4RZECZPOSPOLITA POLSKA Główny Inspektor KolejnictwaŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/99/00401999-10-06Lokomotywa spalinowa typu 411D
5RZECZPOSPOLITA POLSKA Główny Inspektor KolejnictwaŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2000/0118/EL2000-05-16Zawór rozrządczy systemu OERLIKON typu ESt3f (H1E1d) z odmianami
6RZECZPOSPOLITA POLSKA Główny Inspektor KolejnictwaŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2000/0119/EL2000-05-16Wspornik zaworu rozrządczego S2 z odmianami H1E …
7RZECZPOSPOLITA POLSKA Główny Inspektor KolejnictwaŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2000/0121/EL2000-05-24Nastawiacz klocków hamulcowych DRV2A, DRV2A-K, DRV2AH
8RZECZPOSPOLITA POLSKA Główny Inspektor KolejnictwaŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2000/0122/EL2000-05-24Nastawiacz klocków hamulcowych DRV3A, DRV3A-K, DRV3AH.
9RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2003/0088/EL2003-05-22Zespół hamulcowy typu ESt3f/RLV11d
10RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2004/169/EL2004-10-02Zespół hamulcowy typu Est3f/HBG300+D10
11RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2005/643/EL2005-05-23Oś zestawu kołowego typu B
12RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2008/00592008-06-25Lokomotywa spalinowa typu ST44-3000 o prześwicie toru 1520 mm
13RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2008/00602008-06-25Lokomotywa spalinowa typu ST44-3000 o prześwicie toru 1435 mm
14RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/ 2007/00052007-01-24Zestaw kołowy wg nr WT-22-1
15RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2007/0005/EL2007-01-24Koło bezobręczowe (monoblokowe) wg nr WT-0301 lub WT-0302
16RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2007/0131/EL2007-06-28Zestaw kołowy wg WT-111-1
17RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2007/0132/EL2007-06-28Zestaw kołowy wg WT-106-1
18RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Transportu KolejowegoŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoT/2008/00522008-06-12Lokomotywa spalinowa typu 6Da/R
19Minister Transportu i Gospodarki MorskiejŚwiadectwo homologacji typu pojazdu29861999-10-29Żuraw DST – 0285
20UIC Dyrektor Generalny 16, rue Jean Rey F – 75015 ParisŚwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typowego elementu pojazdu szynowegoB-003/2008-062008-06-30Zespół hamulcowy typu MBF-01A
21SLV Instytut Spawalnictwa w Saarland Sp. z o.o.Duży Dowód Spawalniczy wg norm DIN 18800;DIN 15018, DIN 4132, DIN 22261/Klasa E88/082005-05-23Spawanie stali drobnoziarnistych – żurawie
22SLV Instytut Spawalnictwa w Saarland Sp. z o.o.Świadectwo do spawania pojazdów szynowych i elementów pojazdów szynowych wg DIN 6700-2SLV Sa/6700/C1/006/3/042004-04-05Podzespoły wagonów – Ramy wózków
23Transportowy Dozór Techniczny WarszawaCertyfikat zgodności3 45 003 20052005-09-09Uniwersalne stanowisko badania zaworów rozrządczych typu USBZR
24Transportowy Dozór Techniczny WarszawaLicencja stosowania certyfikatu i oznaczania zgodności3 45 003 20052005-09-09Uniwersalne stanowisko badania zaworów rozrządczych typu USBZR
25Transportowy Dozór Techniczny WarszawaCertyfikat zgodnościCE 1468-PED-0072005-04-14Uniwersalne stanowisko badania zaworów rozrządczych typu USBZR
26Transportowy Dozór Techniczny WarszawaCertyfikat badania typu WECE 1468-PED-0062005-04-14Uniwersalne stanowisko badania zaworów rozrządczych typu USBZR
27Transportowy Dozór Techniczny WarszawaCertyfikat zgodności3 45 018 20072007-06-18Uniwersalne Stanowisko badania Hamulca Wagonu USBHW
28Transportowy Dozór Techniczny WarszawaCertyfikat Badania Typu WECE 1468-SPV-0020000-00-00Proste zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik trójkomorowy typu H3E11
29Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat badania typu WE dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/1/B/2008/RST/DEPL/ LC1750872008-09-03Nastawiacz klocków hamulcowych typu: DRV2A, DRV3A
30Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/7/V/2008/RST/DEPL/ LC1760882008-09-04Nastawiacz klocków hamulcowych typu: DRV2A, DRV3A
31Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIZatwierdzenie systemu zarządzania jakością dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/4/H1/2007/RST/ENPL/ LC1170192007-08-31Procedura systemu zarządzania jakością odnośnie produkcji kół
32Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIZatwierdzenie systemu zarządzania jakością dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/4/H1/2007/RST/ENPL/ LC1170202007-08-31Procedura systemu zarządzania jakością odnośnie produkcji osi
33Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIZatwierdzenie systemu zarządzania jakością dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/4/H1/2007/RST/ENPL/ LC1170212007-08-31Procedura systemu zarządzania jakością odnośnie produkcji zestawów kołowych 25TN/F 093300-1-00 V ?100 km/h Qmax 20T
34Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIZatwierdzenie systemu zarządzania jakością dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/4/H1/2007/RST/ENPL/ LC1170222007-08-31Procedura systemu zarządzania jakością odnośnie produkcji zestawów kołowych Ba 004 V?120 km/h Qmax 23,5 T
35Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIZatwierdzenie systemu zarządzania jakością dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/4/H1/2007/RST/ENPL/ LC1170232007-08-31Procedura systemu zarządzania jakością odnośnie produkcji zestawów kołowych N/F -090200-1-00 V?120 km/h Qmax 22,5 T
36Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIZatwierdzenie systemu zarządzania jakością dla składnika interoperacyjności jednego z podsystemów transeuorpejkich systemu kolei1010/4/H1/2007/RST/ENPL/ LC1170242007-08-31Procedura systemu zarządzania jakością odnośnie produkcji zestawów kołowych ZK 01.00 V?100 km/h Qmax 20 T
37Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIŚwiadectwo badania typu1010/1/B/2008/RST/DEPL/LC1400662008-05-20Zawór rozrządczy ESt3f-HBG300
38Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIŚwiadectwo badania typu1010/1/B/2008//RST/DEPL/LC1410672008-05-20Zawór rozrządczy ZBF-01
39Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIŚwiadectwo badania typu1010/1/B/2008/RST/DEPL/LC1420652008-05-20Przekładnik ciśnienia PBF-01
40Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIŚwiadectwo badania typu1010/1/B/2008/RST/DEPL/LC1430642008-05-20Przekładnik ciśnienia D10
41Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIŚwiadectwo badania typu1010/1/B/2008-/RST/DEPL/LC1440632008-05-20Wyłącznik hamulca H1E10KD
42Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSIZatwierdzenie systemu zarządzania jakością1010/4/D/2008/RST/DEPL/LC1450682008-05-21Aparatura hamulcowa – całość
43Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku1010/7/V/2008/RST/DEPL/LC1460732008-05-23Zawór rozrządczy ESt3f-HBG300
44Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku1010/7/V/2008/RST/DEPL/LC1470722008-05-23Zawór rozrządczy-ZBF-01
45Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku1010/7/V/2008/RST/DEPL/LC1480712008-05-23Przekładnik ciśnienia PBF-01
46Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku1010/7/V/2008/RST/DEPL/LC1490702008-05-23Przekładnik ciśnienia D10
47Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku1010/7/V/2008/RST/DEPL/LC1500692008-05-23Wyłącznik hamulca H1E10KD
48Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku1010/7/V/2008/RST/DEPL/LC1760882008-08-04Nastawiacz klocków hamulcowych DRV2A, DRV3A
49Luxcontrol Nederland B.V. EG-Identnummer: 1010 TSICertyfikat przydatności do użytku1010/1/B/2008/RST/DEPL/LC1750872008-08-03Nastawiacz klocków hamulcowych DRV2A, DRV3A